Tiedot
Nimi
  • Julkisen hallinnon tiedon elinkaaren hallinnan metatietomalli
Kuvaus
  • Julkisen hallinnon tiedon elinkaaren hallinnan metatietomalli perustuu sisällöllisesti Tiedonhallintalautakunnan suositukseen asiankäsittelyn metatiedoista, mutta ei rajoitu pelkästään niihin. Suositus konkretisoi tiedonhallintalain 26 §:ssä asianhallinnalle ja asiarekisteriin rekisteröitäville tiedoille säädettyjä vaatimuksia.
Tunnus
cmlife
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/cmlife/
Tietomallin versionumero
1.1.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/cmlife/1.1.0/
Tietoalueet
Yleiset tieto- ja hallintopalvelut
Tietomallin kielet
suomi FI
Linkit lisätietoihin
Luotu
Sisällöntuottajat
Digi- ja väestötietovirasto, Fi-Core