Tiedot
Nimi
  • SDG OOTS Todistusmateriaali, aihealue: koulutus
  • SDG OOTS Evidence, Education domain
Kuvaus
  • OOTS-järjestelmä on EU:n sisäinen järjestelmien ekosysteemi, jossa viranomaiset voivat välittää ja vastaanottaa eri viranomaismenettelyissä vaadittavia todistusmateriaaleja yli maiden rajojen.

    Tämä ydintietomalli kuvaa osan OOTS järjestelmään tarjottavista koulutuksen alueen todistusmateriaaleista, joista Suomessa vastaa OPH.
  • The OOTS is the EU’s internal ecosystem of systems in which authorities can share and receive evidence required in different administrative procedures across borders.

    This core data model describes part of the evidences in the field of education offered in the OOTS system, for which Finnish National Agency for Education is responsible in Finland.
Tunnus
evieducation
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/evieducation/
Tietomallin versionumero
0.0.1
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/evieducation/0.0.1/
Tietoalueet
Koulutus, Yleiset tieto- ja hallintopalvelut
Tietomallin kielet
suomi FI, englanti EN
Luotu
Sisällöntuottajat
Digi- ja väestötietovirasto, Fi-Core, KEHA-keskus