Tiedot
Nimi
  • SDG OOTS Todistusmateriaali, aihealue: väestötiedot
  • SDG OOTS Evidence, Population domain
Kuvaus
  • OOTS-järjestelmä on EU:n sisäinen järjestelmien ekosysteemi, jossa viranomaiset voivat välittää ja vastaanottaa eri viranomaismenettelyissä vaadittavia todistusmateriaaleja yli maiden rajojen.

    Tämä ydintietomalli kuvaa osan OOTS järjestelmään Suomen väestötietojärjestelmästä tarjottavista otteista ja todistuksista.
  • The OOTS is the EU’s internal ecosystem of systems in which authorities can share and receive evidence required in different administrative procedures across borders.

    This core data model describes part of the evidences provided to the OOTS system from the Finnish Population Information System.
Tunnus
evipopulation
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/evipopulation/
Tietomallin versionumero
0.0.3
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/evipopulation/0.0.3/
Tietoalueet
Yleiset tieto- ja hallintopalvelut
Tietomallin kielet
suomi FI, englanti EN
Luotu
Sisällöntuottajat
Digi- ja väestötietovirasto, Fi-Core, KEHA-keskus