Tiedot
Nimi
  • SDG OOTS Todistusmateriaalit, tutkintotodistus toisen asteen koulutuksesta
  • SDG OOTS Evidence, degree certificate, secondary education
Kuvaus
  • Vastaus henkilön toisen asteen opintoja koskevaan todistusmateriaalipyyntöön. Tutkintotodistus osoittaa, että henkilö on suorittanut toisen asteen opinnot (EQF-taso 3), jotka mahdollistavat pääsyn korkea-asteen koulutukseen (EQF-taso 6). Ainoastaan yleissivistävät (eli muut kuin ammatilliset) opinnot otetaan huomioon.
    Vaatimus nro: 4
  • Response to a request for evidence proving that the person (evidence subject) has completed upper secondary education studies (EQF level 3) that give access to tertiary education (EQF level 6). Only general (i.e. non-vocational) studies are considered.
    Requirement ID: 4
Tunnus
evisecondaryedu
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/evisecondaryedu/
Tietomallin versionumero
0.0.1
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/evisecondaryedu/0.0.1/
Tietoalueet
Koulutus, Yleiset tieto- ja hallintopalvelut
Tietomallin kielet
suomi FI, englanti EN
Luotu
Sisällöntuottajat
Digi- ja väestötietovirasto, Fi-Core, KEHA-keskus