Tiedot
Nimi
  • SDG OOTS Todistusmateriaali, opintorekisteriote korkeakoulusta
  • SDG OOTS Evidence, transcript of records (of tertiary education)
Kuvaus
  • Vastaus henkilön korkea-asteen opintojen opintosuorituksia koskevaan todistusmateriaalipyyntöön.
    Opintorekisteriote korkeakoulusta sisältää korkea-asteen opintojen (EQF-tasot 6/7/8) opintosuoritukset (suoritetut kurssit, saadut arvosanat jne.). Opintorekisteriote voi koskea henkilön suoritettuja tai meneillään olevia opintoja
    Vaatimus nro: 3
  • Resonse to a request for evidence regarding the transcript (courses taken; grades obtained; etc.) of tertiary education studies (EQF levels 6/7/8). The transcript may refer to completed or on-going studies of the person (evidence subject).
    Requirement ID: 3
Tunnus
evitranscript-records-ap
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/evitranscript-records-ap/
Tietomallin versionumero
0.0.1
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/evitranscript-records-ap/0.0.1/
Tietoalueet
Yleiset tieto- ja hallintopalvelut
Tietomallin kielet
suomi FI, englanti EN
Luotu
Sisällöntuottajat
Digi- ja väestötietovirasto, Fi-Core, KEHA-keskus