Tiedot
Nimi
  • Avoindata.fi:n DCAT-AP laajennos
  • Avoindata.fi:n DCAT-AP laajennos
  • Suomi.fi Open Data’s extension on DCAT-AP
Kuvaus
  • Avoindatan tietomalli on pääosin yhteensopiva DCAT-AP:n kanssa. Avoindatan laajennos huomioi vakiintuneet kansalliset käytännöt paremmin kuin DCAT-AP, ja siitä on jätetty pois sellaiset osat profiilista, joiden koemme olevan tällä hetkellä turhia. Se myös mahdollistaa avoimen datan jatkokehityksen sekä yhteentoimivien tietoaineistojen ja avointa dataa jakavien rajapintojen kuvailun suomalaisissa palveluissa entistä paremmin.
  • Open Data’s extension is mostly compatible with DCAT-AP with some some exception. These exceptions take national and regional needs and practices into consideration and enable further interoperability between open data datasets and APIs on Finnish portals.
Tunnus
fi-dcatap
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/fi-dcatap/
Tietomallin versionumero
0.0.3
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/fi-dcatap/0.0.3/
Tietoalueet
Yleiset tieto- ja hallintopalvelut
Tietomallin kielet
suomi FI, ruotsi SV, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Digi- ja väestötietovirasto