Tiedot
Nimi
  • Jalankulun ja Pyöräilyn tietomalli (JaPy)
Kuvaus
  • Tämä malli on DaLi-hankkeen (Data Liikenteeseen) osana toteutettu DOLCE-yläontologian (ISO 21838-3) varaan perustettu jalankulku-, pyöräily- ja mikroliikkumismuotoja kuvaava aiheontologia. Malli kuvaa havainnoitua liikkumista kaupunkiympäristössä, tarkastelunäkökulmana voi olla yhden toimijan seuranta eri kulkumuotojen välillä vaihtaen, tai erilaisten tapahtumien seuranta (kun havainnoidaan esimerkiksi tiettyä risteystä seuraamatta yksittäisiä kulkijoita).

    Malli on laajennettavissa myös muita kulkumuotoja ja muita kaupunkiympäristön tapahtumia koskevaksi (esimerkiksi. onnettomuudet, mielenosoitukset, tapahtumat). Mallin tehtävänä on auttaa kuvailemaan holistisesti kaupungissa tapahtuvia ihmisvirtoja ja auttaa niiden tulkinnassa.

    Keskeisenä ominaisuutena malli ei ota kantaa liikkumisympäristöön, eli malli ei tässä muodossaan sisällä kuvausta fyysisestä ympäristöstä, jossa liikkuminen tapahtuu. Malli mahdollistaa toteutuneen tai suunnitellun liikkumisen assosioinnin minkä tahansa fyysistä ympäristöä kuvaavien kohteiden kanssa, mutta toimii myös ilman ympäristön tyypitystä (tällöin liikkuminen tapahtuu vain anonyymeissä paikoissa tai sijainneissa liikkumisesta kerätyn sijaintitietojen perusteella).
Tunnus
japy
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/japy/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/japy/1.0.0/
Tietoalueet
Liikenne
Tietomallin kielet
suomi FI
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Kuntien tietojohtaminen