Tiedot
Nimi
  • Kaavatietomalli (yleiskaava)
  • Kaavatietomalli (yleiskaava)
  • Kaavatietomalli (yleiskaava)
Kuvaus
  • Tämä tietomalli on kaavatietomallista johdettu yleiskaavaa koskeva soveltamisprofiili. Siihen on tuotu vain resurssit, jotka tarvitaan erikoistettaessa kaavatietomallia yleiskaavan käyttöön. Mallissa on myös rajattu resurssien käyttämät koodilistat ja niiden arvot yleiskaavan kontekstiin. Malliin ei ole tuotu monistamalla sellaisia resursseja, joita ei tarvitse tarkentaa YK-käytössä, nämä näkyvät suorina viitteinä kaavatietomalliin (harmaat laatikot).
Tunnus
kaava-yk
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/kaava-yk/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/kaava-yk/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI, ruotsi SV, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö