Tiedot
Nimi
  • Kaavaselostuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ydintietomalli
Kuvaus
  • Tämä on varhainen ehdotus kaavahankkeen selostuksen ja OAS:n tietotuotteiden johtamiseen tarvittavista ydintiedoista.

    Mallissa on noudatettu mahdollisimman pitkälti MRL sekä MRA mukaisia sisältöä koskevia vaatimuksia sekä jäsentelyä. Määrittelyjen varmentamiseen on käytetty aiheesta julkaistua kirjallisuutta.

    Malli on vielä monilta osin puutteellinen, (esimerkiksi kaavan toteuttaminen ja seuranta, vuorovaikutuksen suunnittelu, kaavan valmistelun aikaisten tapahtumien suunnittelu ja toteuma).
Tunnus
kaavaselostusoas
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/kaavaselostusoas/
Tietomallin versionumero
0.3.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/kaavaselostusoas/0.3.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö