Tiedot
Nimi
  • Kaavaselostuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ydintietomalli
Kuvaus
  • Malli on sisällöltään erittäin puutteellinen luonnos, joka odottaa perusrakenteen vahvistusta prorylta ennen kuin malliin lisätään enempää substanssisisältöä.
Tunnus
kaavaselostusoas
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/kaavaselostusoas/
Tietomallin versionumero
0.4.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/kaavaselostusoas/0.4.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö