Tiedot
Nimi
  • Kaupunkiseutusuunnitelman soveltamisprofiili
  • Kaupunkiseutusuunnitelman soveltamisprofiili
  • Kaupunkiseutusuunnitelman soveltamisprofiili
Kuvaus
  • Kaupunkiseutusuunnitelmat ovat kaupunkiseudun kuntien yhdessä laatimia ja hyväksymiä strategisia suunnitelmia kaupunkiseudun kehittämisestä. Kaupunkiseutusuunnitelmista käytetty terminologia on vaihtelevaa ja tässä yhteydessä kaupunkiseutusuunnitelmilla tarkoitetaan kaupunkiseuduille laadittuja ei-lakisääteisiä rakennemalleja ja -suunnitelmia, MAL-suunnitelmia, kehityskuvia sekä muita vapaamuotoisia ja lakiin perustumattomia kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmia. Viime vuosina suunnittelutarpeet ovat laajentunee, ja siten kaupunkiseutusuunnitelmat voivat pitää sisällään myös muita suunnitteluteemoja kuin edellä mainitut.

    Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli on tarkoitus toteuttaa osaksi Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) alueidenkäytön tietovarantoa. Kaupunkiseutusuunnitelmien tietosisällön tuottaminen osaksi RYTJ:ää tulee olemaan kunnille vapaaehtoista.
Tunnus
kss
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/kss/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/kss/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI, ruotsi SV, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö