Tiedot
Nimi
  • Kulttuuriympäristön tietokomponenttikirjasto
  • Kulttuuriympäristön tietokomponenttikirjasto
  • Kulttuuriympäristön tietokomponenttikirjasto
Kuvaus
  • Tietomallissa on esitetty tietojen määritys ja rakenne, joiden on tarkoitus toimia pohjana kansallisen rakennetun kulttuuriympäristön määrittelemiselle. Tietomallissa havainnollistuu erilaiset inventointiin liittyvät tietokokonaisuudet, tietolähteet ja kuinka tietoja linkitetään rakennetun kulttuuriympäristön kohteeseen.
Tunnus
kultymp
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/kultymp/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/kultymp/1.0.0/
Tietoalueet
Kulttuuri, Paikkatieto, Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
ruotsi SV, suomi FI, englanti EN
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö