Tiedot
Nimi
  • 3Dkunta - koneluettava kaupunkimalli
  • 3Dkunta - koneluettava kaupunkimalli
Kuvaus
  • 3Dkunta-projektissa (www.3dkunta.fi) on ajanjaksolla 09/2018 - 06/2019 määritelty vakioitu kuntien tuottama kaupunkimallin koneluettava muoto. Määrittely pohjautuu kansainväliseen CityGML-formaattiin. Määrittelyt on siirretty sellaisenaan Yhteentoimivuusalustalle. Työstä on vastannut Nosto Consulting Oy (www.nostoconsulting.fi) ympäristöministeriön tilauksesta.
Tunnus
kunta
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/kunta/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/kunta/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI, englanti EN
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö