Tiedot
Nimi
  • Merialuesuunnitelma
  • Merialuesuunnitelma
  • Merialuesuunnitelma
Kuvaus
  • Merialuesuunnitelma on strateginen asiakirja, jota havainnollistetaan kartalla. Suunnitelma kattaa Suomen koko merialueen eli aluevedet ja talousvyöhykkeen. Se on yleispiirteinen suunnitelma ja esittää merenkäytön kannalta merkittäviä ja potentiaalisia alueita. Suunnitelmalla sovitetaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita ja pyritään edistämään kestävää luonnonvarojen käyttöä. Suomen merialuesuunnitelman tietomalli kuvaa paikkatietomuotoisen merialuesuunnitelman tietokantarakenteen, tunnusten muodostamiseen liittyvät säännöt sekä merialuesuunnittelumerkintöjen vastaavuudet INSPIRE (HSRCL) alueidenkäyttöluokkiin sekä HELCOM sea use -luokkiin. Paikkatietomuotoinen merialuesuunnitelma koostuu merialuesuunnittelualueen rajasta, sekä alue-, viiva- sekä vyöhykemerkinnöistä. Merialuesuunnitelman tietomallissa on yhteensovitettu paikkatietomuotoiselle merialuesuunnitelmalle kansallisesti ja kansainvälisesti asetetut luokitteluun sekä muuhun tietoon liittyvät vaatimukset ja tarpeet.
    Suunnitelmalla sovitetaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita, sekä pyritään edistämään kestävää kehitystä ja kasvua, kestävää luonnonvarojen käyttöä ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.
Tunnus
merialsuun
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/merialsuun/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/merialsuun/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
ruotsi SV, suomi FI, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö