Tiedot
Nimi
  • Poikkeamislupapäätös
  • Poikkeamislupapäätös
  • Poikkeamislupapäätös
Kuvaus
  • Rakentamiseen liittyvien lupapäätökset -tietomallin rakentamista koskevista määräyksistä poikkeamiseen liittyvän lupapäätöksen soveltamisprofiili, joka kuvaa Ryhti järjestelmään toimitettavan tietosisällön luvan myöntämisen ajanhetkellä.
Tunnus
poiklupa
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/poiklupa/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/poiklupa/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
ruotsi SV, suomi FI, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö