Tiedot
Nimi
  • KuntaGML rakennusvalvonnan tietomalli
  • KuntaGML rakennusvalvonnan tietomalli
Kuvaus
  • Huom! Tämä tietomalli ei vastaa päivitettyjen KuntaGML-skeemojen sisältöä. ** Kuntien yhteinen näkymä rakennusvalvonnan ja rakentamiseen liittyvien lupien (Rakennuslupa, Toimenpidelupa, Purkamislupa, Maisematyölupa) tiedon sisällöstä.
    Tietomallin soveltamisprofiili perustuu "Rakennusluvat tietomalli" (Hanke: Luvat ja valvonta) ja "KuntaGML skeema" (Rakennusvalvonta).
Tunnus
rakluv
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/rakluv/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/rakluv/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö