Tiedot
Nimi
  • Fyysisen rakennuskohteen materiaali- ja tuoteluettelo
  • Fyysisen rakennuskohteen materiaali- ja tuoteluettelo
  • Fyysisen rakennuskohteen materiaali- ja tuoteluettelo
Kuvaus
  • Tämä tietomalli kuvaa rakennus- ja tuoteosien sekä tiloihin liittyvien pintamateriaalien materiaali- ja tuoteluettelot. Tämä tietomalli on pohjautuu Fyysisen rakennuskohteen tietokomponenttikirjaston tietomallissa määriteltyihin tietokomponentteihin ja periaatteisiin. Lisäksi tietomallissa on ennakoitu rakennuskohteen tiloihin (huoneet yms.) liittyvien pintamateriaalien luettelointi. Tätä geneeristä tietomallia voidaan hyödyntää rakennusten ja rakennelmien rakennus- ja tuoteosien sekä pintamateriaalien eri luettelointitarpeissa ja niitä varten laadittavissa soveltamisprofiileissa.

    Tämän tietomallin mukaisessa luettelossa ei luetteloida yksittäisiä rakennus- tai tuoteosia, vaan niiden tyyppejä ja kokonaismääriä. Rakennuksessa tai rakennelmassa voi olla luetteloitujen komponenttityyppien mukaisia komponentteja lukuisia kappaleita eikä niille kaikissa käyttötapauksissa tarvitse määrittää sijaintia. Mikäli käytössä on IFC-muotoinen suunnitelma- tai toteumamalli, saadaan sijaintitieto suoraan ko. mallista.
Tunnus
rakmatulo
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/rakmatulo/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/rakmatulo/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI, ruotsi SV, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö