Tiedot
Nimi
  • Fyysinen rakennuskohde
  • Fysisk byggnad
  • Physical Building
Kuvaus
  • En fysisk byggnad kan vara en byggnad, en struktur eller en del av en struktur och ett område som är byggt för en specifik funktion.
  • A physical building can be a building, a structure or part of a structure and an area built for a specific activity.
Tunnus
raktkk
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/raktkk/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/raktkk/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI, ruotsi SV, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö