Tiedot
Nimi
  • Alueidenkäytön rajoitusten tietomalli
  • Alueidenkäytön rajoitusten tietomalli
  • Alueidenkäytön rajoitusten tietomalli
Kuvaus
  • Tietomalli, jonka mukaisesti voi laatia alueidenkäytön rajoituksia, joita ovat rakentamisrajoitus, rakennuskielto, toimenpidekielto ja suunnittelutarvealue. Tietomallia tullaan käyttämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmän alueidenkäytön tietovarannon rakentamisen pohjana.
Tunnus
ryhti-akr
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/ryhti-akr/
Tietomallin versionumero
1.0.0
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/ryhti-akr/1.0.0/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI, ruotsi SV, englanti EN
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö