Tiedot
Nimi
  • Teknisten verkkojen ydintietomalli
Kuvaus
  • Teknisten verkkojen tietomalli kuvaa teknisiin verkkoihin liittyvän tiedon rakenteen sekä keskeisimmät ylätason käsitteet, jotka tukevat teknisten verkkojen tietokomponenttien muodostamista ja erilaisten verkkojen yhtenäistä tarkastelua. Tietomalli on muodostettu yhdessä teknisten verkkojen sanastotyön kanssa, jonka terminologisesta työstä huolehti Sanastokeskus.
Tunnus
teve
Tietomallin IRI
https://iri.suomi.fi/model/teve/
Tietomallin versionumero
1.1.1
Tietomallin versio IRI
https://iri.suomi.fi/model/teve/1.1.1/
Tietoalueet
Rakennettu ympäristö
Tietomallin kielet
suomi FI
Linkit lisätietoihin
Ei lisätty
Luotu
Sisällöntuottajat
Ympäristöministeriö